Do startu zostało:

Zapraszamy za rok!

Rejestracja

Regulamin

Regulamin

Dodano: 2016-07-07

Regulamin Zawodów -  X Rawski Triathlon

 

I Cel:

a)Promocja miasta Rawa Mazowiecka i województwa łódzkiego,

b)Popularyzacja Triathlonu w Polsce,

 

II Organizatorzy i współorganizatorzy:

a) Klub Sportowy Triathlon Rawa,

b) Miasto Rawa Mazowiecka,

c) Polski Związek Triathlonu,

 

III Termin:

 

28 lipca 2019 r.,

9.30 – Aquathlon dla Dzieci - Kategorie Wiekowe (Dziewczynki i Chłopacy) : Kat. I (7-9 lat) pływanie 50m,  bieg 200 m,  Kat II (10-12 lat) - pływanie 100m - bieg 400 m, Kat. III (13-15) – pływanie-400m, bieg 1 km

11.00 - Ogólnopolskie zawody triathlonowe na dystansie 1/10 IM

Kategorie wiekowe: Open K, K40, K50, Open M , M40, M50

11.10 – Ogólnopolskie Zawody triathlonowe na dystansie olimpijskim

Kategorie wiekowe : Open M,M40,M50,Open K,K40,K50

 

 

IV Dystans i trasa

 

a) 1/10 IM

Pływanie – Rower - Bieg

380m - 18 km – 4,2 km

Pływanie:

- dystans 0,38km

- pływanie po linii prostej – 1 długość

Rower:

-dystans 18 km (1 pętla)

-Trasa z lekkimi wzniesieniami,

-Kask obowiązkowy

-Na całej trasie ruch drogowy ograniczony,

-Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

-Zawody w konwencji bez draftingu,

-Dozwolone wszystkie typy rowerów sprawne technicznie,

 

Wprowadzenie rowerów do strefy zmian w niedzielę 28 lipca 2019 roku w godzinach: (9.00-10.30)

-Limity czasowe ( rower) : 60 minut

 

Bieg

na dystansie 4,2 km

-Nawierzchnia: asfalt, kostka

-Oznaczenia trasy co 1 km.

 

b) Dystans Olimpijski

pływanie – Rower - Bieg

1,5km - 40 km – 10 km

 

Pływanie

- Dystans 1,5 km

- pływanie po linii prostej – 1 długość

 

Rower:

-dystans 40 km (2 pętle)

-Trasa z lekkimi wzniesieniami,

-Kask obowiązkowy

-Na całej trasie ruch drogowy ograniczony,

-Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

-Zawody w konwencji z draftingiem,

-Dozwolone rowery szosowe z przepisowymi dostawkami,

 

Wprowadzenie rowerów do strefy zmian w niedzielę 28 lipca 2019 w godzinach: (9.00-10.30)

-Limity czasowe ( rower) : 120 minut

 

Bieg

na dystansie 10km

-Nawierzchnia: asfalt, kostka

-Oznaczenia trasy co 1 km.

 

 

V Uczestnicy Zawodów

1. Udział Uczestników w zawodach regulują przepisy Polskiego Związku Triathlonu.

2. Klasyfikacje wiekowe zależne od ilości Uczestników.

3. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy posiadają aktualne badania lekarskie, zaś osoby nieletnie zgodę prawnych opiekunów.

4. Zgłoszenia są przyjmowane do 24.07.2019 r. na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym w internecie na stronie www.triathlonrawa.pl oraz w dniu zawodów.

5. Rodzic zgłaszający dziecko do imprezy musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał na zawody.

6. Osoby biorące udział w 1/10 IM o Puchar Burmistrza m. Rawy Mazowieckiej i Ogólnopolskich Zawodach triathlonowych na dystansie olimpijskim zobowiązują się dokonać wpłaty na Klub:

- na dystansie 1/10 IM wpłata na Klub przy zgłoszeniu internetowym wynosi:

- 60 zł do końca kwietnia,

- 70 zł od 01.05.-30.06.2019 r.

- 80 zł od 01.07.- 24.07.2019 r.

- 100 zł w dniu zawodów

- na dystansie olimpijskim wpłata na Klub przy zgłoszeniu internetowym wynosi :

- 120 zł do końca kwietnia,

- 130 zł od 01.05.-30.06.2019 r.

- 140 zł od 01.07.- 24.07.2019 r.

- 150 zł w dniu zawodów


 

7. Wpłatę należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.

8. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać wpłaty. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

9. Wniesienie wpłaty na Klub następuje on-line.

10. Wpłata na Klub w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach, nieukończenia zwodów lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

11. W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.

12. Biuro zawodów znajdowało się będzie w Rawie Mazowieckiej – Pływalnia Aquarium ul. Katowicka 1, czynne w dniu 27-28 lipca 2019 roku.

27.07.2019 r. (Sobota) – godz. 16.00-20.00 – odbiór pakietów dystans 1/10, dystans olimpijski, Aquathlon

28.07.2019r.(niedziela) – godz.7.00-10.00 – odbiór pakietów dystans 1/10 IM, olimpijski, Aquathlon

13. Przez wpisanie się na listę startową Uczestnicy Zawodów potwierdzają zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptację jego treści oraz zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy o ochronie danych osobowych, wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie ich danych osobowych wyłącznie na cele Projektu, jak również wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku utrwalonych w trakcie Zawodów, dla celów promocyjnych Projektu.

14. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych małoletnich lub ubezwłasnowolnionych częściowo, wyrażają ich przedstawiciele ustawowi obecni w trakcie Zawodów.

15. Osoby wpisane na listę startową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, przyjmują do wiadomości, że:

a. dane osobowe gromadzone są i chronione przez Organizatora Zawodów, w związku z uczestnictwem osób w Projekcie.

b. dane te mogą być wykorzystywane przez personel projektu, w celu ewaluacji, realizacji zadań związanych z monitoringiem, kontrolą i sprawozdawczością w ramach Projektu oraz ewaluacji przeprowadzonych na zlecenie Zarządu Województwa Łódzkiego.

c. mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

16. Osoby nie przestrzegające zasad niniejszego Regulaminu, mogą zostać poproszone przez przedstawicieli Organizatora Zawodów o opuszczenie miejsca rozgrywania Zawodów.

 

VI Zakres wsparcia i przebieg „Ogólnopolskie Zawody Triathlonowe Rawa 2019”

 

Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu Uczestników.

Kwalifikacja odbędzie się na podstawie elektronicznego pomiaru czasu.

Za zajęcie miejsc od I do III w każdej kategorii wiekowej przewidziane są puchary i dyplomy.

Zawodnicy będą mogli skorzystać z napojów do picia na Punktach Odświeżania.

Organizator zapewnia opieka medyczną i jednorazowe ubezpieczenie zawodów.

Uczestnicy otrzymają catering w „Okrąglaku” w lasku naprzeciwko Hotelu Tatar.

 

VII Pomiar czasu:

Pomiar czasu podczas 1/10 IM oraz Triathlonu na dystansie olimpijskim wykona firma inesSport przy pomocy chipów pasywnych mocowanych na nodze przy kostce .

Punkty kontrolne będą się znajdować: po wyjściu z wody , po wyjściu ze strefy zmian, oraz na mecie biegu.

Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.

Niepoprawne zamocowanie chipa spowoduje dyskwalifikację zawodnika – chip nie może być schowany pod pianką!

Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego i chipa.

 

VIII Wyniki:

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora: www.mistrzostwa.triathlonrawa.pl

 

 

IX Postanowienia Końcowe

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora

Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać przepisu ruchu drogowego.

Boksy rowerowe będą otwierane bezpośrednio po zakończeniu zawodów.

Szczegóły zawodów omówione zostaną na odprawie przed startem.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

Partnerzy imprezy

Sponsorzy

Dodano: 2016-07-07